Czym jest outsourcing usług?

Outsourcing usług to proces polegający na przeniesieniu części lub całości działalności firmy na zewnętrzną firmę lub kontrahenta. Celem outsourcingu jest zwykle obniżenie kosztów, poprawa efektywności lub uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Usługi, które często są przedmiotem outsourcingu to np. księgowość, IT, call center, zarządzanie zasobami ludzkimi.

W jakich branżach świetnie sprawdza się outsourcing części zadań?

Outsourcing części zadań może być szczególnie korzystny w następujących branżach:

 1. Usługi IT – firmy mogą zlecać zewnętrznym firmom utrzymanie i rozwój oprogramowania, zarządzanie serwerami, tworzenie stron internetowych.
 2. Call center – firmy mogą przekazywać zewnętrznym firmom obsługę klienta, co pozwala na redukcję kosztów i zwiększenie efektywności.
 3. Finanse i księgowość – firmy mogą przekazywać zewnętrznym firmom prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatków, zarządzanie finansami.
 4. Produkcja i logistyka – firmy mogą przekazywać zewnętrznym firmom produkcję części lub całych produktów oraz zarządzanie logistyką.
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi – firmy mogą przekazywać zewnętrznym firmom rekrutację, szkolenie, prowadzenie rozliczeń z pracownikami.
 6. Marketing – firmy mogą przekazywać zewnętrznym firmom tworzenie strategii marketingowych, prowadzenie kampanii reklamowych.

Czym jest outsourcing pozycjonowania

Outsourcing pozycjonowania to proces przekazywania części lub całości działań związanych z pozycjonowaniem strony internetowej na zewnętrzną firmę lub kontrahenta. W kontekście SEO, outsourcing pozycjonowania może obejmować:

 1. Outsourcing audytu SEO – polega na przekazaniu zewnętrznej firmie przeprowadzenia audytu SEO, który ma na celu identyfikację błędów i słabych punktów witryny, które mogą negatywnie wpływać na pozycjonowanie.
 2. Outsourcing wprowadzania zmian optymalizacyjnych w witrynie – polega na przekazaniu zewnętrznej firmie wprowadzenie zmian w kodzie strony, które mają na celu poprawę jej przyjazności dla wyszukiwarek.
 3. Outsourcing linkowania (link buildingu) – polega na przekazaniu zewnętrznej firmie działań związanych z pozyskiwaniem linków do strony, które mają na celu poprawę jej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Outsourcing pozycjonowania pozwala firmie na skupienie się na swoich podstawowych działaniach, a także na uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu SEO.

Outsourcing audytu SEO – jakie działania może obejmować

Outsourcing audytu SEO może obejmować szereg działań, które mają na celu identyfikację błędów i słabych punktów witryny, które mogą negatywnie wpływać na pozycjonowanie. Poniżej przedstawiono przykładowe działania, które mogą być wykonywane przez firmę outsourcingową w ramach audytu SEO:

 1. Analiza struktury witryny – sprawdzenie czy witryna jest poprawnie zbudowana, czy ma prawidłową hierarchię nagłówków, czy ma przyjazne adresy URL itp.
 2. Analiza treści – sprawdzenie czy treści na stronie są unikalne, czy zawierają odpowiednie słowa kluczowe, czy są przyjazne dla użytkownika.
 3. Analiza linków – sprawdzenie czy witryna ma odpowiednią liczbę linków przychodzących, czy linki pochodzą z wartościowych źródeł, czy nie ma linków przychodzących z witryn z niską reputacją.
 4. Analiza szybkości ładowania strony – sprawdzenie czy strona ładuje się szybko, co ma wpływ na pozycjonowanie.
 5. Analiza kodu HTML – sprawdzenie czy kod HTML jest poprawny, czy jest zgodny z wytycznymi Google, czy nie ma błędów, które mogą negatywnie wpływać na pozycjonowanie.
 6. Analiza konfiguracji Google Search Console – sprawdzenie czy witryna jest poprawnie zarejestrowana w Google Search Console, czy nie ma błędów, które mogą negatywnie wpływać na pozycjonowanie.
 7. Analiza konkurencji – sprawdzenie jakie działania podejmuje konkurencja, jakie słowa kluczowe są przez nią używane.
 8. Analiza danych z Google Analytics – sprawdzenie jakie dane dotyczące ruchu na stronie są dostępne, czy są jakieś niepokojące tendencje w wykresach, czy dane są wykorzystywane w odpowiedni sposób.
 9. Analiza optymalizacji dla urządzeń mobilnych – sprawdzenie czy witryna jest przyjazna dla urządzeń mobilnych, czy zawiera odpowiednie metatagi, czy dostosowana jest do różnych rozdzielczości ekranów.
 10. Analiza technologii – sprawdzenie jakie technologie są używane na stronie, czy są one przyjazne dla wyszukiwarek, czy nie blokują indeksowania witryny.
 11. Analiza działań marketingowych – sprawdzenie jakie działania marketingowe są podejmowane przez firmę, czy są one skoordynowane z działaniami SEO.
 12. Analiza social media – sprawdzenie czy firma jest obecna na odpowiednich platformach społecznościowych, czy działania te są skoordynowane z działaniami SEO.
 13. Analiza narzędzi do analizy słów kluczowych – sprawdzenie jakie narzędzia do analizy słów kluczowych są używane przez firmę, czy dostarczają one odpowiednie informacje.
 14. Analiza indeksowania witryny – sprawdzenie jakie strony z witryny są indeksowane przez wyszukiwarki, czy nie ma problemów z indeksowaniem.
 15. Analiza mapy witryny – sprawdzenie czy mapa witryny jest aktualna i zgodna z wytycznymi Google.
 16. Analiza działań w Google My Business – sprawdzenie czy firma jest zarejestrowana w Google My Business, czy informacje tam zawarte są aktualne i prawidłowe.
 17. Analiza działań w Google Maps – sprawdzenie czy firma jest zarejestrowana w Google Maps, czy informacje tam zawarte są aktualne i prawidłowe.

Outsourcing wdrożenia zaleceń audytu SEO

Outsourcing wprowadzania zmian optymalizacyjnych w witrynie może obejmować szereg działań, które mają na celu poprawę przyjazności witryny dla wyszukiwarek. Poniżej przedstawiono przykładowe działania, które mogą być wykonywane przez firmę outsourcingową w ramach wprowadzania zmian optymalizacyjnych:

 1. Tworzenie treści kategorii – polega na tworzeniu unikalnych i odpowiednio zoptymalizowanych treści dla kategorii produktów, które mają na celu zwiększenie przyjazności dla wyszukiwarek i użytkownika.
 2. Tworzenie treści opisów produktów – polega na tworzeniu unikalnych i odpowiednio zoptymalizowanych treści dla stron produktów, które mają na celu zwiększenie przyjazności dla wyszukiwarek i użytkownika.
 3. Poprawianie meta tytułów – polega na poprawie meta tytułów stron, które mają na celu zwiększenie przyjazności dla wyszukiwarek i użytkownika.
 4. Poprawianie meta opisów – polega na poprawie meta opisów stron, które mają na celu zwiększenie przyjazności dla wyszukiwarek i użytkownika.
 5. Poprawianie struktury nagłówków – polega na poprawie struktury nagłówków na stronie, które mają na celu zwiększenie przyjazności dla wyszukiwarek i użytkownika.
 6. Poprawianie adresów URL – polega na poprawie adresów URL stron, które mają na celu zwiększenie przyjazności dla wyszukiwarek i użytkownika.
 7. Poprawianie przyjazności dla urządzeń mobilnych – polega na dostosowaniu witryny do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, które mają na celu zwiększenie przyjazności dla wyszukiwarek i użytkownika.
 8. Tworzenie mapy witryny – polega na utworzeniu i aktualizacji mapy witryny, która pomaga wyszukiwarkom zrozumieć jak strona jest zbudowana i jakie treści znajdują się na niej.
 9. Tworzenie schematów danych – polega na dodaniu schematów danych do witryny, które pomagają wyszukiwarkom zrozumieć jakie informacje znajdują się na stronie i jak są one powiązane.
 10. Poprawianie szybkości ładowania strony – polega na usunięciu błędów i optymalizacji kodu, które pomagają zwiększyć szybkość ładowania strony, co ma pozytywny wpływ na pozycjonowanie.
 11. Tworzenie i aktualizacja danych w Google Search Console – polega na utworzeniu i aktualizacji danych w Google Search Console, które pomagają wyszukiwarkom zrozumieć jak strona jest indeksowana i jakie błędy zostały znalezione podczas indeksowania.
 12. Tworzenie i aktualizacja danych w Google My Business – polega na utworzeniu i aktualizacji danych w Google My Business, które pomagają wyszukiwarkom zrozumieć informacje o firmie i jej położeniu geograficznym.
 13. Tworzenie i aktualizacja danych w Google Maps – polega na utworzeniu i aktualizacji danych w Google Maps, które pomagają wyszukiwarkom zrozumieć informacje o firmie i jej położeniu geograficznym.
 14. Tworzenie i aktualizacja danych w Google Analytics – polega na utworzeniu i aktualizacji danych w Google Analytics, które pomagają zrozumieć jak użytkownicy korzystają z witryny i jakie działania marketingowe przynoszą najlepsze rezultaty.
 15. Tworzenie i aktualizacja danych w Google Tag Manager – polega na utworzeniu i aktualizacji danych w Google Tag Manager, które pomagają zrozumieć jakie działania marketingowe przynoszą najlepsze rezultaty.

Jakie są zalety outsourcingu usług SEO

Outsourcing usług SEO może przynieść wiele korzyści, w tym:

 1. Oszczędności – outsourcing pozwala na uniknięcie kosztów związanych z zatrudnieniem specjalisty SEO na etacie, takich jak wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie zdrowotne, urlopy itp.
 2. Elastyczność – outsourcing pozwala na dostosowanie wielkości i zakresu usług do potrzeb i budżetu firmy.
 3. Specjalistyczna wiedza – firmy outsourcingowe specjalizują się w dziedzinie SEO, dzięki czemu mogą dostarczać najnowsze i najskuteczniejsze metody pozycjonowania.
 4. Oszczędność czasu – outsourcing pozwala na skupienie się na działaniach związanych z podstawową działalnością firmy, zamiast poświęcać czas na pozycjonowanie.
 5. Dostępność – outsourcing pozwala na korzystanie z usług specjalisty SEO przez całą dobę, co jest szczególnie przydatne dla firm działających w różnych strefach czasowych.
 6. Obniżenie kosztów – outsourcing pozwala na zlecenie konkretnych zadań, takich jak audyt SEO, link building czy optymalizacja witryny, co pozwala na obniżenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności działań SEO.
 7. Zewnętrzna perspektywa – outsourcing pozwala na uzyskanie zewnętrznej perspektywy na działania SEO, co pozwala na wykrycie i usunięcie błędów, które mogłyby przeoczyć pracownicy wewnętrzni.
 8. Dostępność specjalistycznych narzędzi – firmy outsourcingowe często posiadają specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie, które pozwalają na bardziej skuteczne i szybsze wykonywanie działań SEO.
 9. Doświadczenie – firmy outsourcingowe mają długoletnie doświadczenie w pozycjonowaniu różnych rodzajów stron i branż, co pozwala na lepsze dostosowanie działań do specyfiki danej witryny i branży.

Jakie są koszty stworzenia i wyszkolenia zespołu SEO in-house

Koszty stworzenia i wyszkolenia zespołu SEO in-house mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar zespołu, poziom specjalizacji, lokalizacja itp. Oto kilka kosztów, które mogą pojawić się przy tworzeniu i wyszkoleniu zespołu SEO in-house:

 1. Wynagrodzenie – koszt zatrudnienia specjalistów SEO na etacie, w zależności od lokalizacji i poziomu specjalizacji, może być wysoki.
 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – koszt ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników, który jest ponoszony przez pracodawcę.
 3. Urlopy – koszt urlopów, który jest ponoszony przez pracodawcę.
 4. Szkolenia – koszt szkoleń i kursów, które pracownicy muszą przejść, aby zdobyć odpowiednią specjalizację w dziedzinie SEO.
 5. Narzędzia – koszt specjalistycznych narzędzi i oprogramowania, które są potrzebne do wykonywania działań SEO.
 6. Koszt administracyjny – koszty związane z administrowaniem zespołem, takie jak koszty opieki nad kontami ubezpieczeniowymi, wynagrodzeniem, rozliczaniem urlopów i innymi formalnościami.
 7. Koszty infrastruktury – koszty związane z utrzymaniem i aktualizacją sprzętu i oprogramowania potrzebnego do pracy zespołu.
 8. Koszty rekrutacji – koszty związane z rekrutacją nowych pracowników do zespołu, takie jak koszty ogłoszeń, pośredników i testów rekrutacyjnych.

Należy pamiętać, że te koszty mogą się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar zespołu, poziom specjalizacji, lokalizacja itp. Istnieją również koszty, które mogą pojawić się w trakcie utrzymania zespołu, takie jak koszty utrzymania specjalistycznego oprogramowania i narzędzi.

Dodatkowe informacje: https://cmspace.pl

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ciasteczka

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.